Cảm biến FCS-G1/2-A4-AP8X-H1141-L080

Cảm biến FCS-G1/2-A4-AP8X-H1141-L080

Thông số kỹ thuật cảm biến lưu lượng FCS-G1/2-A4-AP8X-H1141-L080

Immersion sensor with integrated processor

Order number: 6870364

  • Flow sensor for liquid media
  • Calorimetric principle
  • Adjustment via potentiometer
  • LED band
  • Sensor length 80 mm
  • DC 3-wire, 19.2…28.8 VDC
  • NO contact, PNP output
  • Connector device, M12 × 1
 • đại lý FCS-G1/2-A4-AP8X-H1141-L080 | nhà phân phối FCS-G1/2-A4-AP8X-H1141-L080 | turck FCS-G1/2-A4-AP8X-H1141-L080

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *