Cảm biến Bi5-M18-AD4X

Cảm biến Bi5-M18-AD4X

Thông số kỹ thuật Turck Bi5-M18-AD4X

Inductive sensor

Order number: 44110

  • Threaded barrel, M18 x 1
  • Chrome-plated brass
  • DC 2-wire, 10…65 VDC
  • NO contact
  • Cable connection
 • đại lý Bi5-M18-AD4X | nhà phân phối Bi5-M18-AD4X | cảm biến tiệm cận Bi5-M18-AD4X

Cảm biến BI5-G18-AN6
Cảm biến BI5-G18-AN6X(T4614500)
Cảm biến BI5-G18-AP6
Cảm biến BI5-G18-AP6 4M
Cảm biến BI5-G18-AP6X
Cảm biến BI5-G18-AZ3
Cảm biến BI5-G18-AZ3 5M
Cảm biến BI5-G18-AZ3X
Cảm biến BI5-G18K-AN6X
Cảm biến BI5-G18K-AN6X/S90 3M
Cảm biến BI5-G18K-AP6X
Cảm biến BI5-G18K-AP6X 5M
Cảm biến BI5-G18-RZ3
Cảm biến BI5-G18SK-AN6X
Cảm biến BI5-G18SK-AP6X
Cảm biến BI5-M18-AN6X
Cảm biến BI5-M18-AN6X 2,5M
Cảm biến BI5-M18-AN6X 3M
Cảm biến BI5-M18-AN6X 4M
Cảm biến BI5-M18-AN6X 5M
Cảm biến BI5-M18-AN6X 6M
Cảm biến BI5-M18-AN6X 8M
Cảm biến BI5-M18-AN6X/S90 4M
Cảm biến BI5-M18-AN6X/S90 5M
Cảm biến BI5-M18-AP6X
Cảm biến BI5-M18-AP6X 10M
Cảm biến BI5-M18-AP6X 2,5M
Cảm biến BI5-M18-AP6X 3M
Cảm biến BI5-M18-AP6X 4M
Cảm biến BI5-M18-AP6X 5M
Cảm biến BI5-M18-AP6X 6M
Cảm biến BI5-M18-AP6X 7M
Cảm biến BI5-M18-AP6X 8M
Cảm biến BI5-M18-AP6X/S90
Cảm biến BI5-M18E-AP6X
Cảm biến BI5-M18E-AP6X-0.2-WAS3
Cảm biến BI5-M18-RN6X
Cảm biến BI5-M18-RN6X 5M
Cảm biến BI5-M18-RN6X T4611131
Cảm biến BI5-M18-RP6X
Cảm biến BI5-M18-RP6X 10M
Cảm biến BI5-M18-RP6X 5M

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *