Cảm biến NI8-M12-AD4X

Cảm biến NI8-M12-AD4X

Thông số kỹ thuật Turck NI8-M12-AD4X:

Inductive sensor

Order number: 4411241

    • ‍‍‌‍​​​‍‍‍​​‍‍‌‌​‌‍‌​​​​‍‍‌‌​‍‌​‍‍‍‍​​‍​M18 × 1 threaded barrel
    • ‍‍​‍‍​‌​​​​​​​​‌​‌​‌‍​‌​‍‍​‍​​‍‍‍‍‌​‌​‌‍brass, chrome-plated
    • DC 2-wire, 10…65 VDC
    • NO contact
    • M12 x 1 male connector

Turck NI8-M12-AD4X-H1141
Turck NI8-M12-AN6X-H1141
Turck NI8-M12-AP6X-H1141
Turck NI8-M18-AD4X
Turck NI8-M18-AD4X-H1141
Turck NI8-M18-AN6X
Turck NI8-M18-AN6X-H1141
Turck NI8-M18-AP6X
Turck NI8-M18-AP6X-H1141
Turck NI8-M18-AP6X/S100
Turck NI8-M18-AP6X/S120
Turck NI8-M18-AZ3X
Turck NI8-M18-AZ3X/S120
Turck NI8-M18E-LIU-H1141
Turck NI8-M18-LIU
Turck NI8-M18-VN4X
Turck NI8-M18-VN4X-H1141
Turck NI8-M18-VP4X
Turck NI8-M18-VP4X-H1141
Turck NI8-P18-AN6/S139-S90
Turck NI8-P18-AP6/S139-S90
Turck NI8-P18-AZ3/S139-S90
Turck NI8-P18-Y1/S139
Turck NI8-S18-AD4X
Turck NI8-S18-AN6X
Turck NI8-S18-AN6X-H1141
Turck NI8-S18-AP6X
Turck NI8-S18-AP6X-H1141
Turck NI8-S18-AZ3X

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *