Cảm biến Ni75U-CP80-AP6X2

Cảm biến Ni75U-CP80-AP6X2

Thông số kỹ thuật Turck Ni75U-CP80-AP6X2

Inductive uprox®+ sensor

Order number: M1623801

  • Rectangular, height 41mm
  • Plastic, PBT‐GF30‐V0
  • Thread, 1/2-14 NPT
  • Factor 1 for all metals
  • Protection class IP67
  • Resistant to magnetic fields
  • Extended temperature range
  • High switching frequency
  • DC 3-wire, 10…30 VDC
  • NO contact, PNP output
  • Terminal chamber

BC10-P30SR-VP4X2
BC10-QF5,5-AN6X2
BC10-QF5.5-AN6X2
BC20-Q20-AP4X2
BC5-S18-AP4X
BI1,5-EG08-AP6X-H1341
BI1,5-EG08-LU-H1341
BI1,5-EG08K-AN6X-V1131
BI10-EM30-AP6/S907
BI10-EM30-AP6/S907 7M
BI10-EM30D-VP6X/S120
BI10-G30-Y1
BI10-G30-Y1X
BI10-M30-AP6X/S120
BI10-M30-LIU
BI10-S30-AZ3X/S100
BI10-S30-VP4X/S100
BI10-S30-VP4X/S100 20M
BI10U-G30-ADZ30X2-B3131
BI10U-M30-ADZ30X2

đại lý Ni75U-CP80-AP6X2 | nhà phân phối Ni75U-CP80-AP6X2 | cảm biến tiệm cận Ni75U-CP80-AP6X2 | đại lý turck Ni75U-CP80-AP6X2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *