Cảm biến Ni4-M12-AD4X-H1141

Cảm biến Ni4-M12-AD4X-H1141

Thông số kỹ thuật Turck Ni4-M12-AD4X-H1141

    • M12 × 1 threaded barrel
    • Chrome-plated brass
    • DC 2-wire, 10…65 VDC
    • NO contact
    • M12 x 1 male connector

Cảm biến NI4-M12-AD4X
Cảm biến NI4-M12-AD4X 3M
Cảm biến NI4-M12-AD4X 4M
Cảm biến NI4-M12-AD4X 5M
Cảm biến NI4-M12-AD4X 8M
Cảm biến NI4-M12-AD4X 10M
Cảm biến NI4-M12-AD4X-H1141
Cảm biến BI2-M12E-AD4X-H1141
Cảm biến NI4-M12E-AD4X-H1141
Cảm biến NI4-M12-AN6X
Cảm biến NI4-M12-AN6X 10M
Cảm biến NI4-M12-AN6X 2.5M
Cảm biến NI4-M12-AN6X 3M
Cảm biến NI4-M12-AN6X 4M
Cảm biến NI4-M12-AN6X 5M
Cảm biến NI4-M12-AN6X/S90 3M
Cảm biến NI4-M12-AP6X
Cảm biến NI4-M12-AP6X 3M
Cảm biến NI4-M12-AP6X 10M
Cảm biến NI4-M12-AP6X 2.5M
Cảm biến NI4-M12-AP6X 4M
Cảm biến NI4-M12-AP6X 5M
Cảm biến NI4-M12-AP6X 7M
Cảm biến NI4-M12-AZ31X
Cảm biến NI4-M12-AZ31X 10M
Cảm biến NI4-M12-RN6X
Cảm biến NI4-M12-RZ31X
Cảm biến NI4-Q12-AN6X
Cảm biến NI4-Q12-AP6X
Cảm biến NI4-S12-AP6X
Cảm biến NI4-S12-AP6X 5M
Cảm biến BI5-M18-AD4X
Cảm biến BI5-M18-AD4X 3M
Cảm biến BI5-M18-AD4X 4M
Cảm biến BI5-M18-AD4X 7M
Cảm biến BI5-M18-AD4X 15M
Cảm biến BI5-M18-AD4X-H1141
Cảm biến BI5-M18E-AD4X-H1141
Cảm biến NI8-M18-AD4X
Cảm biến NI8-M18-AD4X 4M
Cảm biến NI8-M18-AD4X 5M
Cảm biến NI8-M18-AD4X 7M
Cảm biến NI8-M18-AD4X 10M
Cảm biến NI8-M18-AD4X 15M
Cảm biến NI8-M18-AD4X/S90
Cảm biến NI8-M18-AD4X/S90 3M
Cảm biến NI8-M18-AD4X-H1141
Cảm biến NI8-M18E-AD4X
Cảm biến NI8-M18E-AD4X-H1141

đại lý Ni4-M12-AD4X-H1141 | nhà phân phối Ni4-M12-AD4X-H1141 | đại lý NI4-M12-AP6X

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *