Cảm biến Ni20-CP40-VP4X2/S100

Cảm biến Ni20-CP40-VP4X2/S100

Thông số kỹ thuật Turck Ni20-CP40-VP4X2/S100

Order number: 15046

  • Rectangular, height 40 mm
  • Variable orientation of active face in 9 directions
  • Plastic, PBT‐GF30‐V0
  • High luminance corner LEDs
  • Optimum view on supply voltage and switching state from any position
  • Temperatures up to +100 °C
  • DC 4-wire, 10…65 VDC
  • Changeover contact, PNP output
  • Terminal chamber
 • Cảm biến BI2-M12-AN6X-H1141
  Cảm biến NI4-M12-AN6X-H1141
  Cảm biến BI2-M12E-AN6X-H1141
  Cảm biến BI2-M12-AP6X-H1141
  Cảm biến NI4-M12-AP6X-H1141
  Cảm biến BI2-M12E-AP6X-H1141
  Cảm biến NI4-M12E-AP6X-H1141
  Cảm biến BI2-M12-RP6X-H1141
  Cảm biến NI4-M12-RP6X-H1141
  Cảm biến NI4-M12E-RP6X-H1141
  Cảm biến BI5-M18-AN6X-H1141
  Cảm biến NI8-M18-AN6X-H1141
  Cảm biến BI5-M18-AP6X-H1141
  Cảm biến NI8-M18-AP6X-H1141
  Cảm biến BI5-M18E-AP6X-H1141
  Cảm biến BI5-M18-RP6X-H1143
  Cảm biến BI10-M30E-AP6X-H1141
  Cảm biến NI15-S30-AP6X-H1141
  Cảm biến BI10-M30-AN6X
  Cảm biến BI10-M30-AN6X 3M
  Cảm biến BI10-M30-AN6X 4M
  Cảm biến BI10-M30-AN6X 5M
  Cảm biến BI10-M30-AN6X 7M
  Cảm biến BI10-M30-AN6X/S90 3M
  Cảm biến BI10-M30-AN6X-H1141
  Cảm biến BI10-M30-AP6X
  Cảm biến BI10-M30-AP6X 5M
  Cảm biến BI10-M30-AP6X 6M
  Cảm biến BI10-M30-AP6X 7M
  Cảm biến BI10-M30-AP6X/S90
  Cảm biến BI10-M30-AP6X/S90 3M
  Cảm biến BI10-M30-AP6X-H1141
  Cảm biến BI10-M30-RN6X
  Cảm biến BI10-M30-RN6X 5M
  Cảm biến BI10-M30-RP6X
  Cảm biến BI10-M30-RP6X-H1143
  Cảm biến NI15-M30-AN6X
  Cảm biến NI15-M30-AN6X 3M
  Cảm biến NI15-M30-AN6X 5M
  Cảm biến NI15-M30-AN6X-H1141
  Cảm biến NI15-M30-AP6X
  Cảm biến NI15-M30-AP6X 10M
  Cảm biến NI15-M30-AP6X 4M
  Cảm biến NI15-M30-AP6X 5M
  Cảm biến NI15-M30-AP6X 7M
  Cảm biến NI15-M30-AP6X/S90
  Cảm biến NI15-M30-AP6X/S90 10M
  Cảm biến NI15-M30-AP6X/S90 5M
  Cảm biến NI15-M30-AP6X-H1141
  Cảm biến NI15-M30E-AP6X-H1141
  Cảm biến NI15-M30EE-AP6X-H1141
  Cảm biến NI15-M30T-AN6X
  Cảm biến BI2-M12-AD4X
  Cảm biến BI2-M12-AD4X 3M
  Cảm biến BI2-M12-AD4X-H1141
  Cảm biến NI4-M12-AD4X
  Cảm biến NI4-M12-AD4X 3M
  Cảm biến NI4-M12-AD4X 4M
  Cảm biến NI4-M12-AD4X 5M
  Cảm biến NI4-M12-AD4X 8M
  Cảm biến NI4-M12-AD4X 10M
  Cảm biến NI4-M12-AD4X-H1141
  Cảm biến BI2-M12E-AD4X-H1141
  Cảm biến NI4-M12E-AD4X-H1141
  Cảm biến BI5-M18-AD4X

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *