Cảm biến NI100U-K90SR-VP4X2-H1141

Cảm biến NI100U-K90SR-VP4X2-H1141

Thông số kỹ thuật Turck NI100U-K90SR-VP4X2-H1141

Inductive sensor NI100U-K90SR-VP4X2-H1141

Order number: 1625844

  • Rectangular, height 60 mm
  • Plastic, PBT‐GF30‐V0
  • Factor 1 for all metals
  • Increased switching distance
  • Protection class IP68
  • Resistant to magnetic fields
  • Extended temperature range
  • Auto-compensation protects against pre-attenuation
  • One-sided fitting possible
  • DC 4-wire, 10…65 VDC
  • Changeover contact, PNP output
  • M12 x 1 male connector

đại lý NI100U-K90SR-VP4X2-H1141, nhà phân phối NI100U-K90SR-VP4X2-H1141, đại lý turck NI100U-K90SR-VP4X2-H1141

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *