Cảm biến FCS-G1/4A4-AP8X-H1141

Cảm biến FCS-G1/4A4-AP8X-H1141

Thông số kỹ thuật Turck FCS-G1/4A4-AP8X-H1141

Immersion sensor with integrated processor

Order number: 6870101

  • Flow sensor for liquid media
  • Calorimetric principle
  • Adjustment via potentiometer
  • LED band
  • DC 3-wire, 19.2…28.8 VDC
  • NO contact, PNP output
  • Connector device, M12 × 1

đại lý FCS-G1/4A4-AP8X-H1141 | cảm biến lưu lượng FCS-G1/4A4-AP8X-H1141 | nhà phân phối FCS-G1/4A4-AP8X-H1141

Cảm biến FCS-50A4-AP8X-H1141/D014
Cảm biến FCS-50A4-NA/D014
Cảm biến FCS-68A4-AP8X-H1141/D003
Cảm biến FCS-68A4-NA/D003
Cảm biến FCS-68A4-NA/D011
Cảm biến FCS-DN25A4-NA/D100
Cảm biến FCS-G1/2A4-AN8X-H1141
Cảm biến FCS-G1/2A4-AP8X-H1141
Cảm biến FCS-G1/2A4-AP8X-H1141/D030
Cảm biến FCS-G1/2A4-AP8X-H1141/L080
Cảm biến FCS-G1/2A4-NA
Cảm biến FCS-G1/2A4-NA/D100
Cảm biến FCS-G1/2A4-NA/L080
Cảm biến FCS-G1/2A4-NA/L120
Cảm biến FCS-G1/2A4-NA/L200
Cảm biến FCS-G1/2A4-NAEX
Cảm biến FCS-G1/2A4-NAEX/D024 5M
Cảm biến FCS-G1/2A4-NAEX/D100
Cảm biến FCS-G1/2A4-NAEX/L065/D100
Cảm biến FCS-G1/2A4-NAEX0
Cảm biến FCS-G1/2A4-NAEX0/D024
Cảm biến FCS-G1/2A4-NAEX0/L065
Cảm biến FCS-G1/2A4-NAEX0-H1141
Cảm biến FCS-G1/2A4-NAEX0-H1141/L065
Cảm biến FCS-G1/2A4-NAEX-H1141
Cảm biến FCS-G1/2A4-NA-H1141
Cảm biến FCS-G1/2A4-NA-H1141/L080
Cảm biến FCS-G1/2A4-NA-H1141/L120
Cảm biến FCS-G1/2A4-NA-H1141/L200
Cảm biến FCS-G1/2A4P-2AP8X-H1140
Cảm biến FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141
Cảm biến FCS-G1/2A4P-AP8X-H1141/L080
Cảm biến FCS-G1/2A4P-LIX-H1141
Cảm biến FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/D037
Cảm biến FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/L080
Cảm biến FCS-G1/2A4P-VRX/230VAC
Cảm biến FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC
Cảm biến FCS-G1/2DY-AP8X
Cảm biến FCS-G1/2DY-AP8X-H1141
Cảm biến FCS-G1/2HB2-NA
Cảm biến FCS-G1/2HB2-NA-H1141
Cảm biến FCS-G1/2HC22-NA
Cảm biến FCS-G1/2HC22-NAEX/D100 5M
Cảm biến FCS-G1/2HC22-NA-H1141
Cảm biến FCS-G1/2HC4-NA
Cảm biến FCS-G1/2HC4-NAEX/L065/D100
Cảm biến FCS-G1/2HC4-NAEX0/L065
Cảm biến FCS-G1/2HC4-NAEX0/L065/D024
Cảm biến FCS-G1/2HC4-NAEX0/L140/D024 5M
Cảm biến FCS-G1/2HC4-NA-H1141
Cảm biến FCS-G1/2TN-NAEX
Cảm biến FCS-G1/2TN-NA-H1141
Cảm biến FCS-G1/4A4-AP8X-H1141
Cảm biến FCS-G1/4A4-ARX-H1140
Cảm biến FCS-G1/4A4-NA/D100
Cảm biến FCS-G1/4A4-NAEX
Cảm biến FCS-G1/4A4-NAEX/D100
Cảm biến FCS-G1/4A4-NAEX0
Cảm biến FCS-G1/4A4-NAEX0/L065

đại lý FCS-G1/4A4-ARX-H1140 | turck FCS-G1/2A4P-LIX-H1141 | nhà phân phối FCS-G1/2A4-AN8X-H1141

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *