Cảm biến BI5U-EG18SK-AP6X

Cảm biến BI5U-EG18SK-AP6X

Thông số kỹ thuật Turck BI5U-EG18SK-AP6X

Inductive sensor BI5U-EG18SK-AP6X

Order number: 1635400

  • Threaded barrel, M18 x 1
  • Stainless steel, 1.4301
  • Factor 1 for all metals
  • Protection class IP68
  • Resistant to magnetic fields
  • Extended temperature range
  • High switching frequency
  • DC 3-wire, 10…30 VDC
  • NO contact, PNP output
  • Terminal chamber

BI2-M12-AN6X-H1141
NI4-M12-AN6X-H1141
BI2-M12E-AN6X-H1141
BI2-M12-AP6X-H1141
NI4-M12-AP6X-H1141
BI2-M12E-AP6X-H1141
NI4-M12E-AP6X-H1141
BI2-M12-RP6X-H1141
NI4-M12-RP6X-H1141
NI4-M12E-RP6X-H1141
BI5-M18-AN6X-H1141
NI8-M18-AN6X-H1141
BI5-M18-AP6X-H1141
NI8-M18-AP6X-H1141
BI5-M18E-AP6X-H1141
BI5-M18-RP6X-H1143
BI10-M30E-AP6X-H1141
NI15-S30-AP6X-H1141
BI10-M30-AN6X
BI10-M30-AN6X 3M
BI10-M30-AN6X 4M
BI10-M30-AN6X 5M
BI10-M30-AN6X 7M
BI10-M30-AN6X/S90 3M
BI10-M30-AN6X-H1141
BI10-M30-AP6X
BI10-M30-AP6X 5M
BI10-M30-AP6X 6M
BI10-M30-AP6X 7M
BI10-M30-AP6X/S90
BI10-M30-AP6X/S90 3M
BI10-M30-AP6X-H1141
BI10-M30-RN6X
BI10-M30-RN6X 5M
BI10-M30-RP6X
BI10-M30-RP6X-H1143
NI15-M30-AN6X
đại lý BI5U-EG18SK-AP6X | nhà phân phối BI5U-EG18SK-AP6X | turck BI5U-EG18SK-AP6X | cảm biến cảm ứng BI5U-EG18SK-AP6X

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *