Cảm biến BI4-M12-AN6X

Cảm biến BI4-M12-AN6X

Thông số kỹ thuật cảm biến Turck BI4-M12-AN6X:

Inductive sensor

With increased switching distance

Order number: 46071

  • ‍‍‌‍​​​‍‍‍​​‍‍‌‌​‌‍‌​​​​‍‍‌‌​‍‌​‍‍‍‍​​‍​M18 × 1 threaded barrel
  • ‍‍​‍‍​‌​​​​​​​​‌​‌​‌‍​‌​‍‍​‍​​‍‍‍‍‌​‌​‌‍brass, chrome-plated
  • Large sensing range
  • DC 3-wire, 10…30 VDC
  • NO contact, NPN output
  • M12 x 1 male connector

BI4-M12-AP6X7M
Bi4-M12-AN6X
BI4-M12-AN6X7M
BI4-M12-VP6X
Bi4-M12-VP6X7M
BI4-M12-VP6X-H1141
BI4-M12E-VP6X-H1141
Bi4-M12-VN6X
Bi4-M12-VN6X7M
BI4-M12-VN6X-H1141
BI4-M12E-VN6X-H1141
BI5-M18-AN6X
BI5-M18-AN6X-H1141
BI8-M18-AP6X
Bi8-M18-AP6X7M
BI8-M18-AN6X
Bi8-M18-AN6X7M
BI8-M18-AN6X-H1141
BI8-M18-VP6X
BI8-M18-VP6X7M
BI8-M18E-VP6X-H1141
BI8-M18-VN6X
Bi8-M18-VN6X7M
BI8-M18-VN6X-H1141
BI8-M18E-VN6X-H1141
Bi10-M30-AP6X
Bi10-M30-AP6X-H1141
Bi10-M30-AN6X
Bi10-M30-AN6X-H1141
Bi15-M30-AP6X7M

đại lý BI4-M12-AN6X, nhà phân phối BI4-M12-AN6X, cảm biến turck BI4-M12-AN6X, cảm biến cảm ứng BI4-M12-AN6X

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *