Cảm biến B15-M18-AP6X-H1141

Cảm biến B15-M18-AP6X-H1141

Thông số kỹ thuật Turck B15-M18-AP6X-H1141

EAN 4047101141474
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- Inductive proximity switch
Customs tariff number 85365019
Country of origin CN
Weight 49 g
Design Threaded barrel
Construction size Threaded barrel, M18 × 1
Rated switching distance 5 mm
Operating voltage DC
Switching element function NO contact
Output function PNP
Electrical connection Connector
Connector type M12 × 1
Housing material Metal
Mounting conditions Flush

NI4-M12-AN6X-H1141
BI2-M12E-AN6X-H1141
BI2-M12-AP6X-H1141
NI4-M12-AP6X-H1141
BI2-M12E-AP6X-H1141
NI4-M12E-AP6X-H1141
BI2-M12-RP6X-H1141
NI4-M12-RP6X-H1141
NI4-M12E-RP6X-H1141
BI5-M18-AN6X-H1141
NI8-M18-AN6X-H1141
BI5-M18-AP6X-H1141
NI8-M18-AP6X-H1141
BI5-M18E-AP6X-H1141
BI5-M18-RP6X-H1143
BI10-M30E-AP6X-H1141
NI15-S30-AP6X-H1141
BI10-M30-AN6X
BI10-M30-AN6X 3M
BI10-M30-AN6X 4M
BI10-M30-AN6X 5M
BI10-M30-AN6X 7M
BI10-M30-AN6X/S90 3M
BI10-M30-AN6X-H1141
BI10-M30-AP6X
BI10-M30-AP6X 5M
BI10-M30-AP6X 6M
BI10-M30-AP6X 7M
BI10-M30-AP6X/S90
BI10-M30-AP6X/S90 3M

đại lý B15-M18-AP6X-H1141 | nhà phân phối B15-M18-AP6X-H1141 | cảm biến turck B15-M18-AP6X-H1141

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *