Cảm biến NI60-K90SR-VN4X2

Cảm biến tiệm cận Turck

Order number: 15740

    • Rectangular, height 60 mm
    • Plastic, PBT‐GF30‐V0
    • DC 4-wire, 10…65 VDC
    • Changeover contact, NPN output
    • Terminal chamber