Thứ Ba , Tháng Tám 21 2018
Home / Tag Archives: Ni4-M12-AD4X-H1141

Tag Archives: Ni4-M12-AD4X-H1141

Turck BI2-M12-Y1X-H1141

Turck BI2-M12-Y1X-H1141 BI2-M12-Y1X-H1141 BI2-EM12-Y1X-H1141 BI2-M12-AP6X-H1141 BI2-M12-VP6X-H1141 BI2-M12-AN6X-H1141 BI2-M12-VN6X-H1141 BI2-M12-AD4X-H1141 BI2-M12E-AP6X-H1141 BI2-M12E-AN6X-H1141 BI2-S12-AP6X-H1141 BI2-S12-AN6X-H1141 NI4-S12-AP6X-H1141 NI4-M12-AP6X-H1141 NI4-M12-VP6X-H1141 NI4-M12-AN6X-H1141 NI4-M12-VN6X-H1141 NI4-M12-AD4X-H1141 BI3-M12-AD4X BI2-M12-AP6X BI2-M12-AP6X/S100 BI2-M12-VP6X BI2-EM12-VP6X 7M BI2-M12-AN6X BI2-M12-VN6X BI2-EM12-VN6X 7M BI2-M12-AD4X BI3-G12K-AD4X BI2-G12-Y1X BI2-G12-Y2X 7M BI2-EG12-Y1X/S100 7M BI2-G12K-AP6X BI2-G12K-AN6X BI2-S12-AP6X BI2-S12-AP6X/S97 BI2-S12-AP6X/S100 BI2-S12-AN6X BI2-S12-AD4X BI2-S12-AZ31X BI2-S12-AZ31X/S97 BI2-S12-AZ31X/S100 NI4-S12-AP6X NI4-S12-AP6X/S97 NI4-S12-AP6X/S100 NI4-S12-AN6X …

Read More »

Turck BI10-M30-AN6X/S90

Turck BI10-M30-AN6X/S90 3M BI10-M30-AN6X/S90 3M BI10-M30-AN6X-H1141 BI10-M30-AP6X BI10-M30-AP6X 5M BI10-M30-AP6X 6M BI10-M30-AP6X 7M BI10-M30-AP6X/S90 BI10-M30-AP6X/S90 3M BI10-M30-AP6X-H1141 BI10-M30-RN6X BI10-M30-RN6X 5M BI10-M30-RP6X BI10-M30-RP6X-H1143 NI15-M30-AN6X NI15-M30-AN6X 3M NI15-M30-AN6X 5M NI15-M30-AN6X-H1141 NI15-M30-AP6X NI15-M30-AP6X 10M NI15-M30-AP6X 4M NI15-M30-AP6X 5M NI15-M30-AP6X 7M NI15-M30-AP6X/S90 NI15-M30-AP6X/S90 10M NI15-M30-AP6X/S90 5M NI15-M30-AP6X-H1141 NI15-M30E-AP6X-H1141 NI15-M30EE-AP6X-H1141 NI15-M30T-AN6X BI2-M12-AD4X BI2-M12-AD4X 3M BI2-M12-AD4X-H1141 …

Read More »

Cảm biến Ni4-M12-AD4X-H1141

Cảm biến Ni4-M12-AD4X-H1141 Thông số kỹ thuật Turck Ni4-M12-AD4X-H1141 M12 × 1 threaded barrel Chrome-plated brass DC 2-wire, 10…65 VDC NO contact M12 x 1 male connector Cảm biến NI4-M12-AD4X Cảm biến NI4-M12-AD4X 3M Cảm biến NI4-M12-AD4X 4M Cảm biến NI4-M12-AD4X 5M Cảm biến NI4-M12-AD4X 8M Cảm biến NI4-M12-AD4X 10M …

Read More »