Thứ Năm , Tháng Hai 9 2023

Tag Archives: BI5-M18-AZ3X

Cảm biến Turck BI5-EM18-AP6/S907

Cảm biến Turck BI5-EM18-AP6/S907 BI5-EM18D-VP6X/S120 BI5-EM18-VN4X 7M BI5-EM18-VP4X 7M BI5-EM18WD-AP6X/S929 BI5-EM18-Y1X-H1141 BI5FE-M18FE-AP6X-H1141 BI5-G18-AN6X-B1341 BI5-G18-AP6X-B1341 BI5-G18K-AN6X BI5-G18K-AP6X BI5-G18KK-AP6-H1141 BI5-G18SK-AN6X BI5-G18SK-AP6X BI5-G18SK-Y1X BI5-G18-Y1X BI5-M18-AD4X BI5-M18-AD4X-H1141 BI5-M18-AN6X BI5-MI8-AN6X-H1141 BI5-M18-AP6X BI5-M18-AP6X-H1141 BI5-M18-AP6X/S100 BI5-M18-AP6X/S120 BI5-M18-AZ3X BI5-M18-AZ3X/S120 BI5-M18E-LIU-H1141 BI5-M18E-VP4X-H1141 BI5-M18-LIU BI5-M18-VN4X BI5-M18-VN4X-H1141 BI5-M18-VP4X BI5-M18-VP4X-H1141 BI5-M18-Y1X-H1141 BI5NF-EM18HE-AN6X2-H1141 BI5NF-EM18HE-AP6X2-H1141 BI5-P18-AN6/S139-S90 BI5-P18-AP6/S139-S90 BI5-P18-AZ3/S139-S90 BI5-P18SK-AN6X BI5-P18SK-AP6X BI5-P18SK-Y1X BI5-P18-Y1/S100 BI5-P18-Y1X BI5-P18-Y1X/S97 …

Read More »

Cảm biến BI5-M18-AZ3X/S120

Cảm biến BI5-M18-AZ3X/S120 Thông số kỹ thuật Turck BI5-M18-AZ3X/S120 Inductive sensor With extended temperature range Order number: 4310410 Threaded barrel, M18 x 1 Chrome-plated brass Temperatures up to +120 °C AC 2-wire, 20…250 VAC NO contact Cable connection  đại lý BI5-M18-AZ3X/S120, nhà phân phối BI5-M18-AZ3X/S120 EAN 4047101170238 eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- …

Read More »