Thứ Tư , Tháng Mười 5 2022

Tag Archives: Bi5-M18-AD4X

Cảm biến Turck BI15U-CK40-AD4X-H1144

Cảm biến Turck BI15U-CK40-AD4X-H1144 NI25U-CK40-ADZ30X2-B1131 NI25U-CK40-ADZ30X2-B3131 NI35U-CK40-AD4X-H1144 NI35U-CK40-ADZ30X2-B1131 NI35U-CK40-ADZ30X2-B3131 BI15U-CP40-FDZ30X2 NI40U-CP40-FDZ30X2 NI75U-CP80-FDZ30X2 BI2U-G12-ADZ32X-B3131 NI8U-G12-ADZ32X-B3131 BI2U-EH6,5-AP6X BI2U-EH6,5-RP6X BI2U-EH6,5-AP6X-V1131 BI2U-EH6,5-AN6X BI2U-EH6,5-AN6X-V1131 BI5U-G18-ADZ30X2-B1331 BI5U-G18-ADZ30X2-B3331 NI12U-G18-ADZ30X2-B1331 NI12U-G18-ADZ30X2-B3331 BI10U-G30-ADZ30X2-B1131 BI10U-G30-ADZ30X2-B3131 NI20U-G30-ADZ30X2-B1131 NI20U-G30-ADZ30X2-B3131 BI5U-M18-ADZ30X2 NI12U-M18-ADZ30X2 BI10U-M30-ADZ30X2 NI20U-M30-ADZ30X2 NI4-DSU35-2ADZ30X2 NI4-DSU35-2ADZ30X2-B1151 NI4-DSU26-2ADZ30X2-B1151 NI4-DSU35TC-2ADZ30X2 NI4-DSU26TC-2ADZ30X2 NI4-DSU26-2ADZ30X2 NI4-DSU35-2ADZ30X2-B1160-FKE4.5 BI5-M18-AZ3X BI5-M18-AZ3X/S120 NI8-M18-AZ3X NI8-M18-AZ3X/S120 BI10-M30-AZ3X BI10-M30-AZ3X/S120 NI15-M30-AZ3X NI15-M30-AZ3X/S120 BI5-S18-AZ3X NI8-S18-AZ3X NI10-P18SK-AZ3X BI10-S30-AZ3X …

Read More »

Cảm biến Bi5-M18-AD4X

Cảm biến Bi5-M18-AD4X Thông số kỹ thuật Turck Bi5-M18-AD4X Inductive sensor Order number: 44110 Threaded barrel, M18 x 1 Chrome-plated brass DC 2-wire, 10…65 VDC NO contact Cable connection đại lý Bi5-M18-AD4X | nhà phân phối Bi5-M18-AD4X | cảm biến tiệm cận Bi5-M18-AD4X Cảm biến BI5-G18-AN6 Cảm biến BI5-G18-AN6X(T4614500) Cảm biến …

Read More »